Eigendom van rechten:

Alle rechten, waaronder auteursrechten, op deze website zijn eigendom van of in licentie bij Bio'ty Lab BV. Elk gebruik van deze website (inclusief tekst, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site) of de inhoud ervan, inclusief kopiëren of opslaan in zijn geheel of gedeeltelijk, anders dan voor uw eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik, is verboden zonder onze toestemming. De website wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Bio'ty Lab BV of van haar leveranciers die betrekking hebben op auteursrechten, naburige rechten, database-en merkrechten. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van alle of een deel van deze website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming die verkregen is van Bio'ty Lab BV.

 

Bescherming van Eigendom:

Bio'ty Lab BV doet inspanningen om alle informatie vermeld in overeenstemming met de Data Protection Act te beschermen. De informatie die wij over u verzamelen wordt bewaard op een beveiligde server.
Wij vragen u bij ons te registreren als u de volgende eigenschappen van onze site wenst te gebruiken; aankoop van goederen, informatie aanvragen of ons advies gebruiken, aanmelden voor onze electronische nieuwsbrief. U bent verplicht om persoonlijke informatie en details met ons te delen. Dit kan omvatten; naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens (als u een product bestelt).
Deze informatie wordt vervolgens opgeslagen in onze functie 'mijn account'. U toegang hebben tot deze informatie, ze bewerken en verwijderen uit dit gebied, op elk gewenst moment of u kunt contact met ons opnemen (info@biotylab.com) om uw persoonlijke gegevens en details te wijzigen.

 

Opslag van informatie:

Informatie die u ons verschaft verzekert dat wij in staat zijn om uw bestelling te voltooien en dat deze kan worden gebruikt voor volgend eindgebruik:

  • Het beheer van onze site - ervoor zorgen dat u uw bestelling ontvangt. We kunnen de opdracht geven aan welbepaalde bedrijven om namens ons te voorzien dat deze dienst gehandhaaft en gewaarborgd wordt. Dit kan onder meer inhouden dat leveringsbedrijven of betalingbeheerders uw krediet of debet kaartbetaling verwerken. Dergelijke bedrijven hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens in combinatie met het vervullen van de vereiste functie, en mogen geen informatie gebruiken voor andere doeleinden. Ook hier zijn deze gegevens beschermd.
  • Klantenservice - om ervoor te zorgen dat wij uw vragen kunnen beantwoorden, informatie over uw bestelling kunnen verstrekken en u kunnen updaten met de status van uw bestelling
  • Exclusieve direct marketing - om jullie op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten die wij leveren. Wij geven informatie niet door aan een ander bedrijf, hoe select ook. Elke nieuwsbrief geeft u de mogelijkheid om verwijderd te worden uit onze mailinglijst, onderaan de newsletter kan u uitschrijven. Bio'ty Lab.com laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatieve of publicitaire mails aan zijn gebruikers. Het is verboden een verbinding of gehoste server van Bio'ty Lab.com te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde elektronische berichten te versturen, antwoordberichten te ontvangen op ongevraagde berichten, of een overdreven aantal berichten te versturen naar nieuwsgroepen waarvan de titel of het onderwerp niets te maken heeft met de titel van het discussieforum of die als aanstootgevend of beledigend kan worden ervaren, of nog, die het imago van Bio'ty Lab.com schaden. Bio'ty Lab.com behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd. 

 

Veiligheid en verwerking:

De nieuwste technologie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat alle transactionele informatie beschermd wordt.

Beschermde informatie omvat:
- uw persoonlijke contactgegevens
- credit-of betaalkaart details
- alle andere namen en adressen die door u verstrekt zijn wanneer u ons vraagt om te leveren aan een ander adres of persoon
- de aankoop van de geschiedenis

Wij verwerken alle betalingen via MutisafePay. Ze voldoen aan de meest stringente niveau's van fraudescreening, ervoor zorgend dat de details van de klant veilig blijven tijdens de transactie.

 

Cookies:

Bio'ty Lab respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de Belgische wet van 11 december 1998 tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Persoonlijk identificeerbare gegevens worden verkregen door ons of openbaar gemaakt door u of verzameld via het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die stukjes informatie bevatten die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken, sneller en efficiënter te maken en om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet worden gelezen door een andere website dan degene die ze gemaakt heeft. De meeste browsers zijn geconfigureerd zodat u cookies kan accepteren of verwerpen, alsook aan te geven wanneer een cookie wordt gebruikt. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan een optimale site navigatie voorkomen . U ondervindt technische moeilijkheden bij het gebruik van onze website als u cookies uitgeschakeld hebt. Wij gebruiken cookies om u in te loggen en de winkelwagen onderhouden tijdens uw bezoek aan onze online-shop.
Onze cookies kan geen creditcard of betalingsgegevens herinneren .
Wij gebruiken geen tracking of gegevens verzamelmechanisme door het gebruik van cookies.

Bio'ty Lab.com onderschrijft de Gedragscode (Gedragscode ISPA. Versie 1.0), goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association). ISPA België vzw is opgericht om de belangen van de Internetproviders in België te verdedigen en het Internet in België te bevorderen. De Gedragscode is een verzameling van algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die ontwikkeld werden door de Internetgebruikers. 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen te doen aan het privacybeleid van Bio'ty Lab te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de meest recente versie.

 

Versie van Maart 2024